Inne ilustracje
Kluczem dla twórczości każdego ilustratora jest eksperymentowanie jak i zabawa rysunkiem. W tym albumie można obaczyć wiele ilustracji powstałych w międzyczasie. Łączy je poszukiwanie, żywa barwa i czysta radość z tworzenia tego rodzaju przedstawień.