Digital Painting
Ilustracje powstałe przy użyciu grafiki komputerowej. Jest to efekt fantazyjnego myślenia, gdzie dzięki niezwykłym możliwościom i narzędziom oferowanym przez współczesne programy, powstały surrealistyczne wizje. Owa seria ukazuje przede wszystkim eteryczność, choć charakterystyczna, skomplikowana sieć linii nadaje tym przedstawieniom dynamiki i wrażenia ruchu.