Concept Art

Rozmaite rysunki, które powstały za pomocą programów graficznych. Są one efektem głębokiej fascynacji fantastyką, science fiction jak i nieustannie rozwijającym się przemysłem gier komputerowych. Uwagę artysty zwraca przede wszystkim tworzenie postaci budowanych z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Nie ma elementów przypadkowych na tych ilustracjach, każdy detal jest powiązany z historią, osobowością bądź rolą pełnioną przez daną postać.